روایت ناقص حسن روحانی از ماجرای صلح حدیبیه // از حدیبیه تا گاندو

559

روحانی از حدیبیه تا گاندو کسی که از کربلا درس مذاکره میگیرد و صلح حدیبیه رو ناقص بیان میکند

roshangari@
roshangari@ 1.6 هزار دنبال کننده