سکانس حضرت علی (ع) در فیلم محمد رسول الله

1,457

شبی که علی جانشین پیامبر شد در قبای سبز اش و بجای رسول الله خوابید تا بجای او کشته شود جانشینی پیامبر در آن شب غریب جز علی مدعی دیگری نداشت در آن شب پیش از آغاز تاریخ در آن لیلة المبیت برگرفته شده از freshsen.blog.ir

جام جمکران
جام جمکران 848 دنبال کننده