صف خرید چیست؟ چه زمانی در بورس این اصطلاح را به کار می بریم؟

63

حتما عبارت صف خرید یا صف فروش را زیاد شنیده اید و ممکن است چندان با معنی این عبارت اشنا نباشید، در این فیلم در این خصوص صحبت کرده ام و توضیح داده ام که آیا می توان صف خرید را نشانه ارزندگی سهم دانست یا خیر؟ ------------------------------ دانلود 41 فیلم آموزشی در خصوص بورس https://modiriatesarmayeh.com/bv/