شکار جوجهء پرندگان آبزی توسط ماهی شاه‌گیش

811
در فصول کم‌آب در اقیانوس هند، هزاران پرنده جوجه‌های خود را در کنارهء دریا پرورش می‌دهند. این جوجه‌ها در سنین مختلفی هستند، و برخی از آنها هنوز توانایی پرواز خوبی ندارند، بنابراین خسته شده و برای استراحت روی آب می‌نشینند. این کار به ماهی شاه‌گیش بزرگ (Caranx ignobilis) فرصت می‌دهد تا با مهارت شکارگری خود، اقدام به کشتن و خوردن این جوجه‌ها بکند. با وجود تکرو بودن شاه‌گیش، اما در این ویدئو، 50 تای آنها برای تغذیه از این منبع پروتئین باکیفیت، یعنی جوجه‌ها تجمع کرده‌اند. آنها دقیقا می‌فهمند که بدن جوجه‌ها و پرندگان جوان چه زمانی سنگین شده و دیگر نمی‌توانند سریع فرار کنند، و دقیقا همان زمان حمله می‌کنند. ::: در مورد ماهی گیش بزرگ در ایران، بیشتر بدانید: http://www.fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Caranx-ignobilis.html
pixel