یادبودی از شهدای سلامت

1,899
️ در زمان کرونا متاسفانه خیلی از افراد کادر درمان به دلیل مراقبت از ما و سلامت جامعه خودشون رو فدا کردند و در این راه شهید شدند به همین دلیل وظیفه خودمون دونستیم که یادی ازین عزیزان کرده باشیم آنلاین ترحیم برگزار کننده مراسم ترحیم به صورت آنلاین www.onlinetarhim.com
pixel