تحلیل تکنیکال #دلار 13 شهریور ۱۳۹8

5,439

در این ویدیو نمودار #دلار بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. Rahavard365.com

ره آورد ۳۶۵
ره آورد ۳۶۵ 822 دنبال کننده