تعزیه حضرت عباس قسمت پشت خیمه روستای برغمد محرم سال 1394

716

تعزیه حضرت عباس قسمت پشت خیمه روستای برغمد محرم سال 13۹۴ مجموعه فرهنگی مذهبی بنی هاشم برغمد @tazie_barghamad سایت روستای برغمد : barghamad.com کانال روستای برغمد Telegram.me/barghamad_channel

زنده
هم اکنون، پخش زنده کنسرت گروه گیل و آمارد (ناصر وحدتی)
pixel