خنده دار پسرلافک

1,367

خنده دار #خنده #شوخی #کمدی #استندآپ #هرات_افغانستان #هرات_باستان #هرات_امروز #لهجه #تربتی #مشهد #خراسان #هرات #افغانستان

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 7
%87
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel