میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

134
مترس
مترس 6 دنبال‌ کننده

#دانلود_کلیپ بسیار مهم و کاربردی در مورد میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و نحوه تشکیل تصویر در آن و همچنین مکانیزم تشکیل انواع مختلف تصویر در میکروسکوپ SEM که از اصول اولیه و بسیار مهم در مشخصه یابی مواد می باشد گروه علمی و پژوهشی مهندسی و علم مواد (MatRes-مترس) T.me/Materials_research MatRes.ir

مترس
مترس 6 دنبال کننده