روایت زندانیان «کمیته مشترک ضدخرابکاری»

3,075

روز چهارم بهمن ۱۳۵۴ كمیته مشترك ضد خرابكاری به عنوان ابزاری برای تشدید اختناق سیاسی در كشور توسط رژیم شاه تاسیس شد.

انصار كلیپ
انصار كلیپ 1.4 هزار دنبال کننده