آقای سپهوند اهل خرم آباد لرستان

1,709

بیمار؛ آقای سپهوند اهل خرم آباد لرستان هشت سال قبل دراثر یک بیماری کشکک ها و زانو رو از دست دادن.الان هشت ساله پاشون خم نمیشه و برا همین علت ضعف عضلات گرفته و ناتوان شدن عفونت مفاضل و پاهم مضاف بر این شده.اوضا مالی شون داغونه و قوت غالب شون نونه اگه گیر بیاد

دونیت
دونیت 30 دنبال کننده