دیدار دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس با خالق قصه‌های مجید، هوشنگ مرادی کرمانی

1,157
دیدار دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس با خالق قصه‌های مجید دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در نشستی صمیمی با هوشنگ مرادی کرمانی دیدار و گفت و گو کردند. یکشنبه نهم خرداد ۹۵، دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در نشستی صمیمی با هوشنگ مرادی کرمانی دیدار و گفت و گو کردند.
pixel