پرش و رکورد شکنی 245 نفری در برزیل

188
اگر تا به حال به پرش با طناب به چشم یک ورزش تیمی نگاه نمی کردید این ویدیو را تماشا کنید . این فیلم یکشنبه 22 اکتبر گرفته شده است . بنا بر گزارش ای بی سی نیوز 245 نفر از پلی 98 فوتی (تقریبا 30 متر) در برزیل پریدند. این پرش برای برای شکستن رکورد گینس انجام شد ، این در حالی است که گینس تا زمان نگارش این متن چیزی در خصوص پذیرفته شدن یا نشدن آن اعلام نکرده است.
clip_rsc 0 دنبال کننده
pixel