برپائی میز خدمت در مسجد جامع تربت حیدریه

121

برپائی میز خدمت در مسجد جامع تربت حیدریه/روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/خبرنگار و تهیه کننده: غلامرضا میری/تصویر و تدوین: روح اله دلیر