دست دوستی تهران به سوی همسایگان

92
ایرنا
ایرنا 2.2 هزار دنبال‌ کننده

ایران چند بار همسایگانش را به آشتی دعوت کرده است؟/ ایران سال هاست از کشورهای منطقه می خواهد برای جلوگیری از تنش های بیشتر، به جای اینکه برای امنیت به دنبال خارجی ها باشند با هم، در محدوده منطقه، همراه شوند. این پیشنهاد ماجرای یک سال و یک دولت نیست، شاید دولت دوازدهم بیشترین دعوت را از سران کشورهای منطقه برای گردهم آمدن کرده است اما این مشی تهران از همان روزهای حمله عراق به ایران بود.

ایرنا
ایرنا 2.2 هزار دنبال کننده