بررسی بازیکن هایی که فقط دوران کالج فوق العاده بودن

75
بررسی بازیکن هایی که دوران کالج فوق العاده بودن اما تو ان بی ای موفقیتی کسب نکردن
mhdph 49 دنبال کننده
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: یک ساعت و 7 دقیقه
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
pixel