آموزش ورزشهای ساده برای افراد دورکار

49
طی چند ماه گذشته افراد بسیار زیادی به کلینیک ما مراجعه کرده و اظهار داشتند که دچار کمر درد ، گردن درد ، درد پشت قفسه سینه و زانو درد شده اند و طی معاینه و مذاکره ای که صورت گرفت متوجه شدیم که از اوایل شیوع کرونا دور کار شده اند و در طول روز به اشکال بسیار ناهنجار و نامناسبی پشت کامپیوتر خود مشغول به کار هستند ، لذا این کلیپ را ساختیم تا با ورزشهای بسیار ساده از اختلالات ستون فقرات و دردهای پایین تنه در افراد دورکار پیشگیری نماییم.
pixel