افزایش بی سابقه آب قنات بکری بالا - خانیک

168

در پی بارندگی های خوب سال زراعی جاری امسال شاهد بیشترین میزان آبدهی قنات بکری بالا هستیم که در چند دهه گذشته کم نظیر است

خانیک    Khanik
خانیک Khanik 8 دنبال کننده