حیوانات قسمت 12

242

قسمت دوازدهم: ماهی | موضوع: بزرگترین رویای انسان از بدو تولد رویای آزادی است. خیلی از ما انسان ها وقتی در زندگی یکنواخت خود با چالشی مواجه میشویم امید خود را از دست می دهیم. ولی بدانید که مرگ در راه هدف و امید شیرین تر است از مرگ در اسارت و ناامیدی. | مجمع فعالان زیست محیطی در 20 قسمت انیمیشن های آموزشی حیوانات را تهیه کرده است تا بتوانید با عشق به حیوانات، آموزه های جدیدی در زندگی بیاموزید. | سایت رسمی انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران: WWW.EAFWORLD.COM