آزمون فرض آماری - قسمت دوم

676
دکتر مسعود خلیلی 250 دنبال‌ کننده
676 بازدید
اشتراک گذاری
در این ویدئو مفاهیم آزمون فرض آماری در باره میانگین جامعه و مقایسه میانگینهای دو جامعه توضیح داده شده است
pixel