شیوه ی نصب یک دکل آنتن مهاری مخابراتی سه پایه

4,729

در این جا روش نصب یک دکل آنتن مهاری برای کاربردهای مخابراتی نمایش داده شده است. برای آشنایی بیش تر با دکل های مخابراتی این جا را ببینید: http://etesalkootah.ir/1395/12/06/ Communication_Masts

فرزاد ر.د.
فرزاد ر.د. 43 دنبال کننده