راه اندازی PPTP server بر روی میکروتیک

230

توضیح VPN ، انواع آن و نحوه پیکر بندی pptp server در میکروتیک مدرس : رضا صفری فرد

pixel