سفر خانواده 21 نفره بیتس به نیویورک

154

در این ویدئو گزارشگر شبکه abc آمریکا با خانواده پرجمعیت و 21 نفره آمریکایی (خانواده بیتس) همراه میشود تا سبک زندگی آن ها را بررسی کند . او در این ویدئو با این خانواده در سفر به نیویورک همراه میشود . ... جهت تماشای ویدئوهای بیشتر به وبسایت USFacts به آدرس www.usfacts.ir مراجعه کنید.