100 ثانیه اخبار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته اول مهر ماه 1399 شماره 71

15
100 ثانیه اخبار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته اول مهر ماه 1399 شماره 71/روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/تدوین:روح الله دلیر/گوینده خبر: سید مرتضی موسوی
pixel