بسیج ملی تغذیه

62
یازدهمین بسیج ملی اطلاع‌رسانی تغذیه با شعار "تغذیه سالم برای پیشگیری از کرونا" در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه.تهیه شده در روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
pixel