اولین گریه های حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام

217
ابن قتیبه دینوری از علمای اهلسنت در کتاب الامامة والسیاسیة ماجرای تهدید حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام برای بیعت با خلیفه اول را بیان می‌کند. شیعه میپرسد : این بود آن اجماعی که اهل سنت برای بیعت با ابوبکر بیان می‌کنند؟!
pixel