اسپرانتو، زبانی زنده و در خدمت حفظ تنوع فرهنگی و زبانی

220

اسپرانتو، زبانی زنده و پویا بوده و در خدمت حفظ تنوع فرهنگی و زبانی در سطوح بین المللی می باشد. (کتابچه صوتی به دو زبان انگلیسی و اسپرانتو. توسط: اسکات ترتان)

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده