آهنگ لب کارون قدیمی از آغاسی با کیفیت خوب

6,757
لب کارون چه گل بارون میشه وقتی که میشینن دلدارون تو قایقها دور از غمها می خونن نغمه خوش لب کارون هر روز و تنگ غروب تو شهر ما صفا داره لب شط پای نخلها خوشه با جنگ و نی و ساغر و می میشه با شادی و غم زمانه طی چه خوب و قشنگه لب کارون چه گل بارون میشه وقتی که میشینن دلدارون تو قایقها دور از غمها می خونن نغمه خوش لب کارون
pixel