موشن گرافیک مقتدر یا منفعل

46
کدام رئیس جمهور در آمریکا، این کشور را تبدیل به قدرتمندترین، بانفوذترین و مولّدترین کشور جهان کرد؟ مهمترین معمار مقاوم سازی اقتصاد فرانسه چه کسی بود؟ رسول جعفریان: رئیس جمهور آینده باید "چهره ای معتدل" باشد!
تنویر 24 دنبال کننده
pixel