دومین شماره مجله تصویری تهران بیست

50
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 20؛ دومین شماره مجله تصویری «تهران بیست» با هدف انعکاس مهم‌ترین رویدادهای هفتگی مدیریت شهری منطقه بیست تهران منتشر شد | چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
pixel