تیزر نهمین جشنواره رسانه های بخش کشاورزی (2)

373

معرفی جشنواره از دید پهپاد به عنوان تکنولوژی های نوین در خدمت رسانه و کشاورزی - سازنده: محمد عرفانیان - به سفارش: وزارت جهاد کشاورزی - تهیه شده در: شرکت عرفان رسانه سبز. نشانی: www.ResaneSabz.it کانال تلگرامی: ResaneSabz@

رسانه سبز
رسانه سبز 153 دنبال کننده