جرثقیل JMG MC450

1,437
راه ما
راه ما 46 دنبال‌ کننده

وزن جرثقیل 24 تن تا 2290 میلیمتر

راه ما
راه ما 46 دنبال کننده