تماس تلفنی با خانم مستوفی پور

60

تماس تلفنی با خانم مستوفی پور تهیه کننده برنامه خط مقدم از استان کرمان

رادیو نما سرو 4.1 هزار دنبال کننده
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel