بررسی افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین

904
شبکه افق سیما
شبکه افق سیما 3.3 هزار دنبال‌ کننده

برنامه جهان آرا بررسی مسئله گرانی بنزین و نحوه اجرای آن ️ با حضور دکتر‌ کریمی و دکتر نبی زاده

شبکه افق سیما
شبکه افق سیما 3.3 هزار دنبال کننده