خوداظهاری مشترکان برق

307
شركت توانير در راستاي رفاه حال مشتركين برق، امكان قرائت كنتور و ارسال اطلاعات مصرف برق توسط مشترك را از طريق درگاههاي ديجيتال فراهم نموده است. استفاده از اين امكان كاملا اختياري است و در صورتي كه مشتركان تمايل به استفاده از اين روش نداشته باشند، همكاران صنعت برق براي قرائت كنتور مراجعه خواهند كرد.
pixel