از شما می پرسم ما که را گول زدیم!

697

29 خرداد ، سالروز درگذشت دکتر علي شريعتي دکتر علی شریعتی: روی هر حادثه ای حرفی از پول زدیم، از شمامی پرسم ما که را گول زدیم!