غفار عباسی در بیان آیت الله سیفی مازندرانی

1,985

آیت الله سیفی در درس خارج فقه: کسی که نتواند از روی قرآن بخواند مجتهد نیست! *** غفار عباسی مدعی است که مجتهد است. آقای عباسی! دروغ چرا؟؟

استاد کامل
استاد کامل 55 دنبال کننده