برش pvc با دستگاه cncجهت نصب smd

785
برای روشن کردن حروف چلنیوم باید اول pvc طبق طرح حروف ساخته شده برش بخورد. www.shiraztablo.com
pixel