سمینار کامل در مورد نحوه کنترل کوآدروتورها

208

چكیده: در این پژوهش به منظور پایدارسازی و ایجاد عملکرد تعقیب مدل مرجع در یک سیستم کوآدروتور از یک کنترل کننده PID استفاده می شود. سپس معادلات دینامیکی حاکم بر سیستم را به منظور طراحی کنترل کننده ارائه خواهیم نمود ... دانلود : http://beroozfile.ir/product/12614/315

بروزفایل
بروزفایل 15 دنبال کننده