همایش ملی استانداردهای حسابداری

988

شبکه خبر- 22 دی 95- 15:33| سومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، تجربیات و مسیر پیش رو به منظور دستیابی به راهکاری هایی برای شفافیت های مالی برگزار شد.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده