مصاحبه ی رسانه ی ویداَپ با رئیس مرکز نوآوری ایران و چین

103

Vidap اولین رسانه ی پارک های علم و فناوری

وید اَپ VIDAP
وید اَپ VIDAP 11 دنبال کننده
اتاق تاریک
%92
کارگردان: روح الله حجازی مدت زمان: یک ساعت و 37 دقیقه
اتاق تاریک