مصاحبه عمیق دو نفره

15
مصاحبه عمیق دو نفره یک تکنیک کیفی است که طی آن بحث بین یک مصاحبه کننده و دو مصاحبه شونده انجام می شود. این تکنیک خصوصا برای مواقعی که بحث نیاز به بیش از یک ایده و حتی یک ایده مخالف دارد، به کار می رود.
pixel