مسجد برکت روستای سیر ارومیه

324
بنیاد برکت، وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، همواره توجه ویژه ای به فعالیت های فرهنگی و مذهبی دارد. ساخت مسجد، حسینیه و خانه عالم در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور، از جمله همین فعالیت ها هستند. مسجد جامع برکت روستای سیر شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی، یکی از صدها مسجدی است که توسط بنیاد برکت ایجاد شده است.
pixel