فیلم | نحوه دریافت رمز پویا

7,635

از اول دی ماه امسال دریافت رمز پویا یا رمز یک بار مصرف اجباری شده و مشتریان باید برای نقل و انتقال پول از طریق فضای مجازی از این رمز ها استفاده نمایند.

pixel