✿ آهنگ محلی سیستانی " انار سیستانم " ✿♫ ♪

17,290
بیا تا چشم مستت را ببوسم /بی بی صنم جانم /انار سیستانم/دو چشم می پرستت را ببوسم/ای یار جانانم/بردی دل و جانم /اگر تیری زنی بر قلب عاشق /بی بی صنم جانم/انار سیستانم /بی بی صنم جانم/انار سیستانم/تندی نکن با دلم/ای نازنین من/ درد تو بر جانم/
جهان با من برقص
%87
کارگردان: سروش صحت مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
جهان با من برقص
pixel