درمان دیسک کمر - بدون جراحی (توضیح در متن)

1,443
خبر بد : با تصویر برداری ام آر آی بیش از ۹۰ درصد افراد مشکل دیسک کمر (با درد و بدون درد دارند) خبر خوب: کسانی که دیسک کمر دردناک دارند نیازی به جراحی برای درمان ندارند (مگر در موارد حاد که چند درصد را شامل می شود) حرکات اصلاحی به شما کمک میکند عضلات پشتی را تقویت و به زندگی عادی برگردید امیدوارم بهره ببرید
pixel