اجرای زنده قطعه هوای تو توسط گروه الف تهران

437

اجرای ترک اول موسیقی گروه تهران الف در رادیوترانزیست - رادیو ترانزیست را هر هفته دوشنبه شب ها راس ۱۱ شب بصورت زنده از آپارات تماشا کنید