داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

شعر رخصت از کتاب حکم پاییز سروده حامد حاجی زاده نشر هنرنو

143
شعر منتخب از کتاب حکم پاییز مجموعه اشعار حامد حاجی زاده
pixel