ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

فیلم خمیر دندان حاوی استانوس فلوراید

674
خمیر دندان : ترکیب فلورایدی خمیر دندان ها از لحاظ نوع فلورایدی که می تواند در آن ها وجود داشته باشد متفاوت است مثلا اگر فلوراید از نوع استانوس باشد این نوع فلوراید توانایی بیشتری برای تشکیل پیوند با کلسیوم مینای دندان دارد و موجب تقویت مینای دندان می شود یکی از ادعاهای برند اورال بی استفاده از استانوس فلوراید در ترکیبات آن است.
زنده
کنسرت آنلاین کیهان کلهر
pixel