مرزهای هوش مصنوعی تا کجاست؟

399

هوش مصنوعی روز به روز در حال توسعه و بهبود است. شاید در ظاهر این پیشرفت به نفع بشریت باشد ولی چه حد و مرزی برای هوش مصنوعی وجود دارد؟ آیا ممکن است هوش مصنوعی کنترل جهان را بدست بگیرد؟ پاسخ را در این ویدیو با زیرنویس فارسی در تک‌تاکس ببینید.

pixel